Posvátné písně Lemurijských sester

Posvátné písně Lemurijských sester

Posvátné písně lemurijských sester 

znovu ožívají po 26.000 letech, abychom je společně zpívaly (nejen) při oslavách přelomu roku...

(Kryon o nich hovořil v 30. channelingu pro Lemurijské sesterstvo.)

 

Určeno zejména pro ženy, které se cítí být spjaty s lemurijským sesterstvem - jsou velmi silné zejména při obřadech či při aktivacích a používání lemurijských karet.

Více informací  ZDE .