O autorce a něco navíc...

O autorce a něco navíc...

Možná už jste četli můj článek Když se sny stávají skutečností a tak už víte, o kom nyní bude řeč - o velmi talentované malířce s krásně poetickým jménem Cheryl Yambrach Rose - Hall... Víte tedy, jak mne k ní vedlo cosi až téměř mystického, ale pojďme si povědět alespoň něco málo o ní.

 

Nejprve trochu osobně:

Cheryl žije střídavě na třech nádherných a velmi silných místech - v Mt. Shastě (pro Kryonovy příznivce a ezoteriky je to místo velmi známé), v Glastonbury (prolínajícím se s bájným Avalonem) a také v srdci Evropy, "hlavním městě ezoteriky" - v Praze. Nepřestává mne uchvacovat, jak krásně se v jejím díle tato tři místa prolínají a snoubí (a nejen ta...).

Sama Cheryl říká, že ji to sem velice táhne, vlastně stále víc a víc. Abyste rozuměli, rodiče jejího otce odsud pocházeli, ale odešli do Ameriky a tak Cheryl volají její kořeny zpět k nám. Její velikou vášní jsou staré pověsti a energie naší země. Věřím, že z jejích cest k nám vznikne ještě spousta dalších krásných obrazů. Kromě toho jí ale také velmi silně oslovuje téma Máří Magdalény, druidů, svatých, míst, kde střídavě žije, Irska, Lemurie, lidí z historie i mýtů a všech možných bytostí - ať už z říše víl nebo v současnosti především těch, kteří přicházejí z hvězd (např. Plejáďanů)...  a ty všechny můžete nalézt na jejích obrazech.

 

U nás zatím není příliš známá, ale věřím, že se to brzy změní. Její talent rozpoznalo mnoho umělců, z nichž někteří se stali i jejími přáteli (např. vědec a hudebník Gregg Braden, Kathleen McGowan a mnozí další). Vlastně její dílo možná znáte a ani o tom nevíte. Kromě stránek již zmíněné Kathleen McGowan (autorky píšící nádherné knihy o Ježíšovi, Máří Magdaléně a významných ženách historie), která s Cheryl aktuálně pracuje na ilustracích k jejím novým dílům, jste Cherilyny obrázky mohli vidět na některých kartách Doreen Virtue! (Např. v sadě Andělé a svatí je karta Odpuštění - Máří Magdaléna, to je Cherylin obraz Mona, matka Walesu, a pak je zde také karta Zvířata - Svatý František z Asisi ...)

 

A nyní ještě jednou OFICIÁLNĚ (převzato z webu Ch.Y.R.H.):

Cheryl Yambrach Rose je v první řadě autorkou mnoha portrétů, ale velkou část svých děl vložila také do knih a karet. Prozatím vydala knihu “Art Through the Eyes of the Soul” (Umění očima duše) a dvě karetní sady. Tou první sadou je “Orákulum Umění očima duše” a tou druhou ”Orákulum Umění skrze hvězdný proud” (Art Throught The Starstream Oracle).

Účinkovala také v čínském dokumentu “Cesta probuzení”, společně např. s Nealem Donaldem Walschem či Dr. Brucem Liptonem. Její karty vyšly nejen v angličtině, ale také ve francouzštině a v současnosti se chystá i čínský překlad. (A autorka by je ráda publikovala také v češtině, protože Čechy jsou její srdeční záležitostí.)

V roce 1989 byla zakládající členkou uměleckého hnutí „Noví vizionáři z Mt. Shasty“. Je jasnovidnou vizionářskou umělkyní specializující se na duchovní portréty a tzv. Neo-mytické umění®. Maluje olejem na plátno formou syntézy stylu starých mistrů a své vlastní jedinečné techniky vyladění se svýma očima.

Její duchovní portréty jsou multidimenzionálními malbami – zahrnují informace, ke kterým má přístup skrze svou šišinku či vnitřní oko, když se spojí s polem Zdroje. Její neo-mytické umění® obsahuje také vyobrazení energetických polí a vírů, které obklopují posvátná místa. Její excelentní duchovní portréty sbírá mnoho oddaných „světlonošů“ – včetně Garyho Zukava a Neala Donalda Walsche. Její umělecká práce byla publikována a prezentována celosvětově, včetně sbírky Nelsona Rockefellera a Rosenkruciánského egyptského muzea. Byla prezentována na kanále Wisdom and travel, v kartách Doreen Virtue a na aplikacích iPhone/iPad.

Žije a pracuje v Glastonbury, Praze a Mt. Shastě.

 „Mou největší touhou coby umělkyně je prolnutí Ducha s hmotou.“

 

Její produkty najdete pod dalšími odkazy... V Čechách teprve společně začínáme, ale pokud bude bude zájem, zvážíme minisklad, aby byly termíny příznivější, případně doplnění některých dalších oltářních karet...