Nevyzpytatelné jsou cesty...

03.03.2018 13:31

 

Milovaná posvátná srdce,

 

 

tak mě zase volá Vyšehrad - pamatujete ještě, jak jsme se zde kdysi připravovali ukotvovat bránu 11:11? Tenkrát jsem si povzdechla, jaká škoda, že je to "jen" devátá brána. Tenkrát jsem ještě netušila, že čísla 9 a 11 jsou tzv. "Kryonovými čísly" a co všechno naše setkání spustí. A nejen toto setkání, ale také následné ukotvování po celé ČR, přičemž tým, ve kterém jsem byla, jel ukotvovat tuto energii do Avalonu. Zde jsem "objevila" také báječnou malířku, jejíž kořeny sahají k nám do Čech (po prarodičích) a která střídavě žije v Praze, Glastonbury (Avalonu) a Mt. Shastě (od ní je obrázek Libuše nad tímto článkem).
Vidíte, uplynulo asi sedm a půl roku a já přeložila téměř všechny Kryonovy knihy, jednu Leeovu o Indigových dětech (vyjde brzy) a také knihy a karty, které na základě informací od Kryona sestavila Monika Muranyi (plánujeme jejich vydání ještě letos). Kromě toho v září konečně přijede Lee Carroll s Monikou a Andersem Holtem, aby nám zde předali nejnovější informace a poselství od Kryona... 

Už od toho ukotvování si také přeji spolupracovat s onou malířkou a autorkou a zdá se, že i její dílo vám budu moci brzy představit...

Ale to stále ještě není vše. Zase to byl Kryon, kdo mne dovedl k Lemurijskému sesterstvu - nejprve skrze překlady jeho channelingů, ale když jsem vyzkoušela na vlastní kůži hudbu a karty od Amber Mele´ha Wolf, naší dávné učitelky z doby Lemurie, DNA se mi rozezvonila a z Akáši se začalo vylévat učení, kterým jsme tenkrát prošly, abychom ho nyní mohly aplikovat do KAŽDODENNÍHO života - tím nejpřirozenějším způsobem, jaký si lze představit. A tak zatímco poslouchám o Plejáďanech, Plejáďankách a šamankách, kterými jsme kdysi byly, myslím neustále na bytosti, které se skrývají na našich (českých a slovenských) posvátných místech a na odkaz, který koluje v naší krvi - myslím na všechny ty ženy, které konaly zázraky, které měly dar vhledu - ať už byly nazývány svatými nebo čarodějnicemi a ať už jsou historicky doložené nebo považované za mýty. A tak je to pro mě probuzení nejen dávného sesterstva z Lemurie, ale také toho, které snad smým symbolicky nazvat sesterstvem Libušiným... A tak pokud toto volání slyšíte také, pokud se cítíte být jednou ze sester, pojďte se s námi potkat na Vyšehradě... (pokud jste o LS nikdy neslyšely, přečtěte si nejprve Kryonovy channelingy na webu Lemurijského sesterstva).

 

Připadá mi, jako by se kruh uzavíral. Právě v roce osvícení (2+0+1+8 = 11) a v DEVÁTÉM měsíci (koná se akce "Kryon v Praze"). Jsem trochu nostalgická, ale zároveň se nemohu dočkat, co se při té příležitosti zrodí... <3

 

 

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová.